Zorgverzekering

Het is in Nederland verplicht om u, op het moment dat u 18 jaar bent geworden, voor uw ziektekosten te verzekeren. Als u in Nederland werkt bent u deels door de werkgever verzekerd voor uw ziektekosten, dit is een inkomensafhankelijke bijdrage die wordt ingehouden op uw inkomen. Naast deze verzekering dient u zelf een ziektekostenverzekering (zorgverzekering) af te sluiten. Hierbij heeft u de keus uit één van de vele verzekeringsmaatschappijen die zich hierin gespecialiseerd hebben.

In veel gevallen is de zorgverzekering de duurste verzekering die iemand kan hebben. De hoogte van de kosten van een zorgverzekering wordt bepaald door twee elementen in de verzekering. Het basispakket en de aanvullende verzekering die u naast het basispakket kunt afsluiten.

Basispakket

De overheid bepaald de inhoud van de basisverzekering. In deze verzekering worden de standaard kosten voor bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, kraamzorg, medische hulpmiddelen en apotheek gedekt. Wat er nog meer in het basispakket zit kunt u vinden bij een van de zorgverzekeraars.

Uitbreidingspakketten of aanvullende verzekering

Als u de zorgvergoeding van het basispakket onvoldoende vindt kunt zich aanvullend verzekeren door te kiezen voor één van de uitbreidingspakketten van de zorgverzekeraars. De uitbreidingspakketten verschillen per zorgverzekeraar. Bedenk voor u een uitbreidingspakket kiest waar u zich extra voor wilt verzekeren. Voor elk uitbreidingspakket dat u kiest moet immers premie betalen worden. Het is verstandig om meerdere zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken om zo een keus te kunnen maken die bij u past.

Eigen risico

Elke zorgverzekering kent een eigen risico. Dit zijn ziektekosten die u zelf moet betalen. Het wettelijk verplicht minimaal eigen risico voor 2020 is vastgesteld op 385 euro.  U kunt er voor kiezen zelf uw eigen risico te verhogen met maximaal 500 euro tot een hoogte van 885 euro. Een hoger eigen risico betekend dat de zorgverzekeraar minder kosten heeft, dit voordeel wordt doorbrekend wat lijdt tot een verlaging van de zorgverzekeringspremie. Of dit voor u voordelig is hangt af van de zorg die nodig is en de ziektekosten die u gemiddeld per jaar maakt.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering en geldt voor de nominale premie voor de basisverzekering. U vraagt de zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. De vaststelling van het recht op uitkering gebeurt op basis van uw gezinssituatie en het totale inkomen van uw huishouden. Het inkomen van thuiswonende kinderen wordt niet meegeteld. Alleenstaanden ontvangen in 2019 een zorgtoeslag van maximaal  ca. 1256 euro per jaar. Voor meer persoonshuishoudens is dit bedrag maximaal ca. 2399 euro per jaar. Voor meer informatie en het berekenen en aanvragen van zorgtoeslag gaat u naar toeslagen.nl

Collectieve verzekering

U hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Bijvoorbeeld via de werkgever, een bond of een vereniging. Zorgverzekeraars geven deze groepen vaak een korting op de poliskosten. De korting is maximaal vijf procent van de nominale premie. Naast een premiekorting biedt een collectief contract vaak ook andere voordelen, zoals gunstige voorwaarden voor de aanvullende verzekering. De collectieve overeenkomst wordt afgesloten tussen een zorgverzekeraar en een persoon of instantie die optreedt uit naam van de groep. De zorgverzekering wordt afgesloten tussen de zorgverzekeraar en de verzekerde.